Praktijk voor coaching en psychosociale therapie

Vergoeding
 

Psychosociale therapie wordt door veel verzekeringsmaatschappijen (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
 

  • Check het voor de zekerheid bij je verzekeraar en vermeld dat ik lid ben van de beroepsverenigingen NFG en RBCZ.
  • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico.
  • Indien je een ‘persoonsgebonden budget’ (pgb) hebt kan dat misschien (mede) gebruikt worden voor de therapiekosten.
  • Zowel bij therapie als bij coaching zijn werkgevers (i.v.m. Arbowetgeving) vaak bereid (een deel) van de kosten te vergoeden.
  • (Deels) niet vergoede facturen zijn als persoonlijke aftrekpost aftrekbaar van de inkomstenbelasting (er geldt een drempelbedrag).
  • Ook de kosten voor coaching zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vallen dan onder de post educatie/nascholing (er geldt een drempelbedrag).
  • Als je een eigen bedrijf hebt of zzp-er bent, is coaching als beroepskosten aftrekbaar van de winst.
     

Tarieven
 

Individuele psychosociale therapie: €90,- per uur 
Individuele coaching door werkgever vergoed of voor ondernemers: neem contact op en ontvang een op maat offerte.